Kategorie

          Novinky          


qPCRBIO Library Quantification Kit - 
qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for
Illumina® NGS systems

MGB proby od firmy EUROFINS Genomics
Produkty pre stabilizáciu NK vo vzorke a stabilizáciu/archiváciu purifikovanej DNA/RNA

Horizon Discovery
Nové referenčné štandardy pre validáciu cfDNA assays


>Predaj predvádzacích prístrojov

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutáchPonúkame k odkúpeniu predvádzacie prístroja za výhodnú cenu:

  • Rotor-Gene 5 plex (real time PCR cycler)

  • Rotor-Gene 5 plex +HRM (real time PCR cycler)

  • QIAcube (automat na izolaci nukleových kyselin s kity QIAGEN)

  • Vyžiadajte si cenovú ponuku