Kategorie

          Novinky          


qPCRBIO Library Quantification Kit - 
qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for
Illumina® NGS systems

MGB proby od firmy EUROFINS Genomics
Produkty pre stabilizáciu NK vo vzorke a stabilizáciu/archiváciu purifikovanej DNA/RNA

Horizon Discovery
Nové referenčné štandardy pre validáciu cfDNA assays


>Predaj predvádzacích prístrojov

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutáchPrvotriedne prístrojové vybavenie a spotrebný materiál pre PCR a elektroforézu nukleových kyselín a proteínov.

 • Agaróza - prášok a teblety
 • Nezávadná agarózová farbička HydraGreen Safe DNA Dye
 • Vortexy, rotátory, rolery, mikrocentrifúgy a suché kúpele (rôzne bloky)
 • PCR termocykléry (LUX, AGILE, SLIM) a tkanivový homogenizátor

Ochrana laboratória, prístrojov a bunkových kultúr pred mikroorganizmami alebo nežiadúcou DNA - DNA Remover, Mycoplasma-Off, ZellShield, WaterShield

 • Detekcia mykoplaziem a mikroorganizmov + ich genomické DNA štandardy
 • Detekcia vodných patogénov – Legionella, Pseudomonas, E. coli
 • PCR produkty - PCR kalibračné štandardy, PCR ultra čistá voda, Proteináza K; DNA extrakcia z rôznych vzoriek
 • Kity pre validáciu PCR termocyklérov

Kvalitné, citlivé, výkonné a cennovo výhodné enzými a PCR mixy pre PCR, RT PCR, Real Time PCR a Real Time RT PCR.

 • Endpoint a Real-Time PCR enzými a master mixy (vrátane farbičky na gél)
 • cDNA syntéza
 • One-step PCR a qPCR
 • DNA markery – kvalitatívne a súčasne kvantitatívne

                                                                                                                                      

Biotechnologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu paramagnetických guľôčiek. Guľôčky je možné použiť na purifikáciu nukleových kyselín zo širokej škály vzoriek.

 • DNA purifikačné kity (krv, bukálna sliznica, FFPE bločky, myšie chvostíky, rastlinná DNA, plazmidová DNA, DNA zo slín a tkanív)
 • RNA purifikačné kity (krv, FFPE bločky)
 • Príprava konštruktov knižníc pre NGS a Sangerovo sekvenovanie
 • Kity pre DNA normalizáciu a koncentráciu
 • Kity pre size selection DNA fragmentov a Clean Up
 • Zariadenia na magnetickú separáciu

Cellab

Spoločnosť Cellab vyvinula jednoduchý, flexibilný a spoľahlivý jednorázový Bioreactor system, ktorý napodobňuje optimálne podmienky ľudského tela pre výživu a rast buniek v regulovanom a sterilnom prostredí.  Bioreactor dosahuje vysokú hustotu buniek a reprodukovateľnosť s minimálnym zásahom do vysokoefektívneho procesu. Predstavuje revolučný a bezkonkurenčný systém na kultiváciu mezenchymálnych kmeňových buniek, monoklonálnych protilátok, biosyntetickej kože a 3D tkanív (napr. chrupavka a kosť).

Zameriavajú sa na syntézu oligonukleotidov a génov.

 • DNA, RNA oligonukleotidy a siRNA
 • Sekvenovanie a Next Generation Sequencing
 • Syntéza génov
 • Optimalizované aplikačné oligonukleotidy

Validovaný geneticky a množstvom presne definovaný referenčný materiál umožňujúci externú kontrolu kvality, presnosti a citlivosti eseje, vrátane izolácie. Slúži aj ako kvantitatívny či limitný štandard pre PCR a NGS. Umožňuje hodnotenie laboratórnych výsledkov medzi jednotlivými laboratóriami alebo užívateľmi.

 • Genomické a multiplexné DNA referenčné štandardy
 • FFPE referenčné štandardy
 • FISH referenčné štandardy

Kvalitné prístroje pre citlivé meranie koncentrácie nukleových kyselín a proteínov. Prístroje pre meranie luminescencie a mikroplatničkové metodiky.

 • Mikroobjemový spektrometer - Colibri
 • ELISA pracovná stanica - Crocodile (5 prístrojov v jednom)
 • Rôzne druhy luminometrov (aj prenosné), pre rôzne druhy skúmaviek- Sirius
 • Mikroplatničkové luminometre - Orion
 • Mikroplatničkové premývačky – Zoom

Kity na zostavenie konštruktu pre cieľovú editáciu génu pomocou technológie TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nucleases). Pomocou FastTALE™ kitu zostavíte Vami navrhnutý TALEN konštrukt jednoducho, lacnejšie, za jeden deň, v jednej skúmavke. Po potvrdení sekvencie je možné tento konštrukt ľahko použiť napr. pre cielený knock-out alebo knock-in génu.

Vývoj a výroba vysoko citlivých in-vitro diagnostík.

 • Chemiluminescenčné eseje a ELISA kity: Inzulín, Proinzulín, Chromogranín A, Adiponectín, CRP, Oxidovaný LDL, C-peptid, Glargín (Lantus®), RBP, TNF-alpha
 • ELISA testy na stanovenie oboch typov inzulínu – endogénneho aj terapeutického
 • Chemiluminescenčné detekčné reagencie a pozitívne kontroly

    

Sartorius

5´nuclease probe detekčné qPCR kity na robustnú a citlivú detekciu kontaminácie mykoplazmou kompatibilné s cyklérmi s FAMTM a ROXTM filtrami.

BioBasic

Kanadská spoločnosť, ktorá dodáva cenovo nenáročné kolónkové aj mikroplatničkové kity na izoláciu a purifikáciu DNA, RNA (z mRNA ako aj z celkovej RNA), plazmidov, baktérií, rastlín, húb, živočíšnych vzoriekvzoriek pôdy