Kategorie

          Novinky          


qPCRBIO Library Quantification Kit - 
qPCR-based method for the quantification of libraries prepared for
Illumina® NGS systems

MGB proby od firmy EUROFINS Genomics
Produkty pre stabilizáciu NK vo vzorke a stabilizáciu/archiváciu purifikovanej DNA/RNA

Horizon Discovery
Nové referenčné štandardy pre validáciu cfDNA assays


>Predaj predvádzacích prístrojov

>PCRBIO Rapid Extract PCR Kit-rychlá extrakce DNA s vysoce rychlou a specifickou DNA amplifikací. PCR ready DNA v 15 minutáchKontaktujte nás

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro., vložka 11904/B.

 

Vážení zákazníci, 

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch. 

Dňa 27. marca 2015 spoločnosť Bio-Consult Slovakia, s.r.o. zmenila svoje sídlo. 

Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú dole uvedenú adresu.

V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily)

Poznamenejte si nové telefónne čísla:

+420 244471239, +420 241729792, +420 736 630 222

Naša nová adresa:

Bio-Consult Slovakia, s.r.o.

Betliarska 3809/22

851 07 Bratislava - Petržalka

 

Obchodné zastúpenie Slovensko:

Mobilní telefon: +420 736 630 222

E-mail: info@bioconsult.sk

Web: www.bioconsult.sk